Περιεχόμενα

 

 

Εισαγωγή στο σύστημα διαχείρισης εργασιών OCS

[1 λεπτό]

 

Δημιουργία λογαριασμού

Παρακαλούμε δείτε το ενιαίο PDF ή/και τα παρακάτω βίντεο.

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

[5 λεπτά] [ενιαίο PDF]

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

[2 λεπτά] [ενιαίο PDF]

 

Οδηγίες προς συγγραφείς εργασιών

 

Δημιουργία πρότυπου αρχείου

Οδηγίες μορφοποίησης για το πρότυπο αρχείο, όπως αναφέρονται στην 1η ανακοίνωση ([Οδηγίες σε DOCX] [Οδηγίες σε PDF])

 

 

Δημιουργία αρχείου κρίσης

 

Το αρχείο για την κρίση της εργασίας, είναι το ίδιο με το πρότυπο, αλλά χωρίς να περιέχει σε κανένα σημείο του, τα στοιχεία των συγγραφέων.

Τα στοιχεία των συγγραφέων μπορεί επίσης να βρίσκονται σε μέτα-δεδομένα του αρχείου όπως σχόλια, ιδιότητες του αρχείου κ.α.

Η οργανωτική επιτροπή σε κάθε περίπτωση θα ελέγξει τα αρχεία και θα διαγράψει αυτές τις πληροφορίες, πριν δοθούν για κρίση.

 

Διαδικασία υποβολής πρότυπου αρχείου και αρχείου κρίσης

Το παρακάτω βίντεο καθώς και το PDF περιγράφουν την διαδικασία υποβολής ενός αρχείου στο Συνέδριο.

[5 λεπτά]

 

Οδηγίες προς επιμελητές

Ανάθεση εργασίας σε κριτή

Το παρακάτω βίντεο καθώς και το PDF περιγράφουν την διαδικασία ανάθεσης μίας εργασίας σε κριτή.

 

Οδηγίες προς κριτές

Συμπλήρωση φόρμας κριτών

Οι κριτές καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμό στο OCS και να δηλώσουν ότι είναι κριτές με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Κατόπιν θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη στο OCS για να συμπληρώσουν την φόρμα https://forms.gle/BsB8zBoCQRjbZiSc8.

Διαδικασία κρίσης στο σύστημα OCS

Παρακαλούμε δείτε το PDF ή/και τα παρακάτω βίντεο.

 

 

 

Οδηγίες παρουσίασης εργασιών

Παρακαλούμε δείτε το PDF.

Επιπλέον οδηγίες για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν εξ’αποστάσεως: PDF